Assistans-och-transparens

Redovisning av din assistansersättning

Under vår tid inom personlig assistans har vi många gånger märkt att brukare inte vet hur deras assistansersättning används.

Saker vi stött på:

  • Du får ingen redovisning överhuvudtaget
  • Du får en redovisning som du inte förstår
  • Du får en redovisning som inte är tillräckligt detaljerad

Och något vi även stött på är att redovisningen bara varit där i ett missledande syfte.

Detta är något vi vill ändra på, redovisning av assistansersättningen har varit en av våra grundpelare redan från första dagen vi grundades. Vi anser att det är extremt viktigt att alla våra kunder får ta del av sin assistansekonomi, och få se exakt hur kronorna fördelas. Och vi hjälper dig alltid att förstå redovisningen.

Hur sker detta praktiskt?

När vi får in alla tidrapporter, kvitton, traktamenten, milersättningsunderlag och andra kostnader du haft under den gångna månaden gör vi en sammanställning på dessa plus inkomster från försäkringskassa/kommun. Redovisningen är lättläst och visar exakt hur pengarna är fördelade på alla kostnader som uppstått under den gångna månaden.

Intresserad av att byta
assistansbolag?

Redovisning av din assistansersättning

Under vår tid inom personlig assistans har vi många gånger märkt att brukare inte vet hur deras assistansersättning används.

Saker vi stött på:

  • Du får ingen redovisning överhuvudtaget
  • Du får en redovisning som du inte förstår
  • Du får en redovisning som inte är tillräckligt detaljerad

Och något vi även stött på är att redovisningen bara varit där i ett missledande syfte.

Detta är något vi vill ändra på, redovisning av assistansersättningen har varit en av våra grundpelare redan från första dagen vi grundades. Vi anser att det är extremt viktigt att alla våra kunder får ta del av sin assistansekonomi, och få se exakt hur kronorna fördelas. Och vi hjälper dig alltid att förstå redovisningen.

Hur sker detta praktiskt?

När vi får in alla tidrapporter, kvitton, traktamenten, milersättningsunderlag och andra kostnader du haft under den gångna månaden gör vi en sammanställning på dessa plus inkomster från försäkringskassa/kommun. Redovisningen är lättläst och visar exakt hur pengarna är fördelade på alla kostnader som uppstått under den gångna månaden.

Bli kund hos Ditt Liv