Personlig-Assistans-Varför-Ditt-Liv

Varför välja Ditt Liv som din Assistansanordnare?

Gemensamma mål med ett nära samarbete

Allt vi gör, gör vi tillsammans för kundens bästa och det innebär att nära samarbete med berörda parter är det enda sättet som kvalitén kan hållas hög. Vi anser att högkvalitet är när kunden känner sig bra bemött samtidigt så är det viktigt att vi som företag stöder till ett självständigt liv. Först när kunden är nöjd är även vi nöjda.

Alltid sista ordet vid rekrytering av assistenter

Då vi rekryterar assistenter koncentrerar vi oss enbart på dina önskemål och vad du önskar för specialkompetens hos dina assistenter. När vi har hittat en person som kan vara intressant och fyller dina kriterier får du själv, om du vill, vara med och intervjua personen för att få insyn i om han/hon skulle kunna passa dig.

Samspelet mellan assistenten och kunden ska löpa smidigt, det är viktigt att du som kund trivs ihop med din assistent och att assistenten gör det du vill få gjort och när det passar dig. Det är viktigt att du kontaktar oss om du har behov av förändring i rekrytering eller rutiner.

Aktivitetskonto som du själv beslutar över

Du kommer ha ett aktivitetskonto som du själv beslutar över. Tanken bakom detta konto är att man använder det till diverse aktiviteter som t.ex. resor, konserter, bio m.m.

Erfarenhet av en mängd diagnoser, sjukdomar och handikapp

Under årens lopp har vi kommit in kontakt med många olika diagnoser, sjukdomar och handikapp. Denna kunskap har varit och är väldigt viktig i vår verksamhet. Vi har lyckats förbättra servicen då erfarenheten har skapat en förståelse för vad som är viktigt inom personalrekrytering, hjälpmedel, inskolning och utbildning vid olika handikapp, sjukdomar m.m. Samtidigt har nya kunder känt en lättnad när de har märkt att vi har tidigare kunskap om just deras behov av hjälp och stöd.

Jour 24/7

Vi har jour dygnet runt för att du skall känna trygghet

Inskolning

Vi ser alltid till att personalen får tillräckligt med tid för inskolning, så att han/hon kan känna sig trygg i sina arbetsuppgifter. Du får själv vara med och bestämma när det känns som om inskolningen är tillräcklig.

Utbildningar

Alla utbildningar sker efter kundens och anställdas behov.

Miljöansvarig

Vi har en miljöansvarig i företaget som ser till att arbetsmiljön blir trygg för det anställd och kunden.

Låg personalomsättning

Många av våra anställda har börjat jobba hos oss redan när företaget grundades 2006 och arbetar kvar än idag.

Ekonomiskredovisning

Du får varje månad en ekonomisk redovisning. I den redovisningen ser du exakt hur assistansersättningen är fördelad på kostnader (vi har även gjort den väldigt enkel att förstå och utbildar dig även i att använda den om ett behov finns). Våra kunder har sagt att de har sett olika redovisningar i olika företag men aldrig så utförligt och enkel att förstå som våran. (Läs mer om vår redovisning)

Arbetsledare

När man har många assistenter då är det viktigt att ha en arbetsledare/gruppledare som stödjer dig i vardagen och gör teamarbetet lättare och enklare. Arbetsledare hjälper till med inskolning och information till nya assistenter. Stödjer nyanställd så de kommer in i teamet och känner sig välkomna.

Ditt egna assistansteam

Vi bygger tillsammans med dig ett assistansteam med assistenter du själv valt ut. Ditt assistansteam vikarierar för varandra och ser till så att du aldrig blir utan assistent. Om din assistent för dagen/tillfället är tvungen att vara borta eller är sjuk, ordnar vi så fort som möjligt en annan assistent som hoppar in istället. På det sättet kan du alltid känna dig trygg i att alltid ha en assistent till hands när det behövs.

Egen kontaktperson

Alla våra kunder har en egen kontaktperson som de får kontakta i frågor och råd eller bara för att prata. Alla har vi ibland behov av att får prata om det vardagliga eller något annat, då finns din kontaktperson just för dig. Vi har fått bra respons och nöjda kunder och anställda med den egna kontaktpersonen.

Bindningstid

Bindningstiden är en månad men går även att förhandla till kortare tid om man vill.

Kostnadsfri rådgivning

Du har alltid rätt till kostnadsfri rådgivning det kan vara olika frågor eller hjälp med att kontakta olika myndigheter m.m.

Yrkesmässig vägledning inom omvårdnad.

Vi erbjuder även yrkesmässig vägledning inom omvårdnad vid behov. Ibland kan det vara bra att få stöd i sitt arbete. Observera att man aldrig pratar om sin egen arbetsplats utan om assistents roll och allt är med sekretess.

Försäkringar och kollektivavtal

Vårt kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal ger alla våra assistenter trygghet genom bra försäkringar, avtalsenliga lön, pensionsavsättning. Alla anställda mellan 25år till 65 år får tjänstepension.

Friskvård

Alla anställda har rätt till friskvård. Friskvårdsersättningen betalas ut två gånger per år (assistenten bestämmer själv vad hon/han vill använda den till). Vi tycker att det är viktigt, att personalen mår bra och vill därför stödja till ett hälsosammare liv.

Friskvård är en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Intresserad av att byta
assistansbolag?

Varför välja Ditt Liv som din Assistansannordnare?

Gemensamma mål med ett nära samarbete

Allt vi gör, gör vi tillsammans för kundens bästa och det innebär att nära samarbete med berörda parter är det enda sättet som kvalitén kan hållas hög. Vi anser att högkvalitet är när kunden känner sig bra bemött samtidigt så är det viktigt att vi som företag stöder till ett självständigt liv. Först när kunden är nöjd är även vi nöjda.

Ekonomiskredovisning

Du får varje månad en ekonomisk redovisning. I den redovisningen ser du exakt hur assistansersättningen är fördelad på kostnader (vi har även gjort den väldigt enkel att förstå och utbildar dig även i att använda den om ett behov finns). Våra kunder har sagt att de har sett olika redovisningar i olika företag men aldrig så utförligt och enkel att förstå som våran. (Läs mer om vår redovisning)

Aktivitetskonto som du själv beslutar över

Du kommer ha ett aktivitetskonto som du själv beslutar över. Tanken bakom detta konto är att man använder det till diverse aktiviteter som t.ex. resor, konserter, bio m.m.

Egen kontaktperson

Alla våra kunder har en egen kontaktperson som de får kontakta i frågor och råd eller bara för att prata. Alla har vi ibland behov av att får prata om det vardagliga eller något annat, då finns din kontaktperson just för dig. Vi har fått bra respons och nöjda kunder och anställda med den egna kontaktpersonen.

Alltid sista ordet vid rekrytering av assistenter

Då vi rekryterar assistenter koncentrerar vi oss enbart på dina önskemål och vad du önskar för specialkompetens hos dina assistenter. När vi har hittat en person som kan vara intressant och fyller dina kriterier får du själv, om du vill, vara med och intervjua personen för att få insyn i om han/hon skulle kunna passa dig.

Samspelet mellan assistenten och kunden ska löpa smidigt, det är viktigt att du som kund trivs ihop med din assistent och att assistenten gör det du vill få gjort och när det passar dig. Det är viktigt att du kontaktar oss om du har behov av förändring i rekrytering eller rutiner.

Arbetsledare

När man har många assistenter då är det viktigt att ha en arbetsledare/gruppledare som stödjer dig i vardagen och gör teamarbetet lättare och enklare. Arbetsledare hjälper till med inskolning och information till nya assistenter. Stödjer nyanställd så de kommer in i teamet och känner sig välkomna.

Ditt egna assistansteam

Vi bygger tillsammans med dig ett assistansteam med assistenter du själv valt ut. Ditt assistansteam vikarierar för varandra och ser till så att du aldrig blir utan assistent. Om din assistent för dagen/tillfället är tvungen att vara borta eller är sjuk, ordnar vi så fort som möjligt en annan assistent som hoppar in istället. På det sättet kan du alltid känna dig trygg i att alltid ha en assistent till hands när det behövs.

Erfarenhet av en mängd diagnoser, sjukdomar och handikapp

Under årens lopp har vi kommit in kontakt med många olika diagnoser, sjukdomar och handikapp. Denna kunskap har varit och är väldigt viktig i vår verksamhet. Vi har lyckats förbättra servicen då erfarenheten har skapat en förståelse för vad som är viktigt inom personalrekrytering, hjälpmedel, inskolning och utbildning vid olika handikapp, sjukdomar m.m. Samtidigt har nya kunder känt en lättnad när de har märkt att vi har tidigare kunskap om just deras behov av hjälp och stöd.

Kostnadsfri rådgivning

Du har alltid rätt till kostnadsfri rådgivning det kan vara olika frågor eller hjälp med att kontakta olika myndigheter m.m.

Bindningstid

Bindningstiden är en månad men går även att förhandla till kortare tid om man vill.

Jour 24/7

Vi har jour dygnet runt för att du skall känna trygghet

Inskolning

Vi ser alltid till att personalen får tillräckligt med tid för inskolning, så att han/hon kan känna sig trygg i sina arbetsuppgifter. Du får själv vara med och bestämma när det känns som om inskolningen är tillräcklig.

Yrkesmässig vägledning inom omvårdnad.

Vi erbjuder även yrkesmässig vägledning inom omvårdnad vid behov. Ibland kan det vara bra att få stöd i sitt arbete. Observera att man aldrig pratar om sin egen arbetsplats utan om assistents roll och allt är med sekretess.

Försäkringar och kollektivavtal

Vårt kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal ger alla våra assistenter trygghet genom bra försäkringar, avtalsenliga lön, pensionsavsättning. Alla anställda mellan 25år till 65 år får tjänstepension.

Utbildningar

Alla utbildningar sker efter kundens och anställdas behov.

Låg personalomsättning

Många av våra anställda har börjat jobba hos oss redan när företaget grundades 2006 och arbetar kvar än idag.

Miljöansvarig

Vi har en miljöansvarig i företaget som ser till att arbetsmiljön blir trygg för det anställd och kunden.

Friskvård

Alla anställda har rätt till friskvård. Friskvårdsersättningen betalas ut två gånger per år (assistenten bestämmer själv vad hon/han vill använda den till). Vi tycker att det är viktigt, att personalen mår bra och vill därför stödja till ett hälsosammare liv.

Friskvård är en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Bli kund hos Ditt Liv