Henkilökohtaista avustusta lapsille ja nuorille joilla on toimintarajoitteita

Lapsilla ja nuorilla on, kuten aikuisilla, oikeus henkilökohtaiseen avustukseen. Henkilökohtainen avustus on sitä varten, että voi elää niin tavallista elämää kuin mahdollista, kuten muutkin saman ikäiset lapset ja nuoret joilla ei ole vammaa.

 

Alaikärajaa ei ole. Me noudatamme lasten oikeuksien yleissopimusta. Sopimuksen mukaan lasten oikeudet koskee kaikkia lapsia ja sen mukaan lapsesta tulee pitää huolta ja katsoa että lapsen oikeudet toteutuvat.

 

 • Meidän asiakkaanamme lapsi ja nuori saa itse päättää oman avustajansa ja miltä avustus näyttää.
 • Käymme yhdessä läpi mikä pätevyys avustajalta toivotaan. Tarvittaessa yritys antaa perehdytyskoulutuksen.
 • Jos olet sukulainen ja haluat olla henkilökohtainen avustaja niin se käy hyvin. Meillä on monta henkilöä jotka toimivat henkilökohtaisena avustajana läheisilleen.
 • Vaadimme aina rikosrekisteriotteen avustajilta jotka työskentelevät alaikäisten kanssa. (Otteen saat poliisin kautta.)
 • Avustajat saavat aina perehdytyskoulutuksen koskien sitä, mitä alaikäisen kanssa työskentely sisältää.
 • Avustaja ei kasvata, vaan tukee lasta itsenäistymään ja auttaa lasta olemaan osallinen kaikissa päätöksissä jotka koskevat henkilökohtaista avustusta.
 • Kaikki avustus sovelletaan iän ja avuntarpeen mukaan. Meillä on aina lapsi/nuori keksipisteenä.

Kiinnostunut vaihtamaan
avustusyritystä?

Henkilökohtaista avustusta lapsille ja nuorille joilla on toimintarajoitteita

Lapsilla ja nuorilla on, kuten aikuisilla, oikeus henkilökohtaiseen avustukseen. Henkilökohtainen avustus on sitä varten, että voi elää niin tavallista elämää kuin mahdollista, kuten muutkin saman ikäiset lapset ja nuoret joilla ei ole vammaa.

 

Alaikärajaa ei ole. Me noudatamme lasten oikeuksien yleissopimusta. Sopimuksen mukaan lasten oikeudet koskee kaikkia lapsia ja sen mukaan lapsesta tulee pitää huolta ja katsoa että lapsen oikeudet toteutuvat.

 

 • Meidän asiakkaanamme lapsi ja nuori saa itse päättää oman avustajansa ja miltä avustus näyttää.
 • Käymme yhdessä läpi mikä pätevyys avustajalta toivotaan. Tarvittaessa yritys antaa perehdytyskoulutuksen.
 • Jos olet sukulainen ja haluat olla henkilökohtainen avustaja niin se käy hyvin. Meillä on monta henkilöä jotka toimivat henkilökohtaisena avustajana läheisilleen.
 • Vaadimme aina rikosrekisteriotteen avustajilta jotka työskentelevät alaikäisten kanssa. (Otteen saat poliisin kautta.)
 • Avustajat saavat aina perehdytyskoulutuksen koskien sitä, mitä alaikäisen kanssa työskentely sisältää.
 • Avustaja ei kasvata, vaan tukee lasta itsenäistymään ja auttaa lasta olemaan osallinen kaikissa päätöksissä jotka koskevat henkilökohtaista avustusta.
 • Kaikki avustus sovelletaan iän ja avuntarpeen mukaan. Meillä on aina lapsi/nuori keksipisteenä.

Asiakkaaksi