Personlig assistans för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har precis som äldre, rätt till personlig assistans. Personlig assistans är tillför att ha möjligheten till att leva ett så vanligt liv som möjligt, likt andra barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

 

En nedre åldersgräns finns inte. Vi följer barnkonventionen. Den säger att rättigheter ska gälla för alla barn och den ska skydda barnet och ta ansvar för att barnet får sina rättigheter tillgodosedda.

 

 • Barn och ungdomar som är kunder hos oss bestämmer själv vem som skall vara assistent och hur assistansen skall utformas.
 • Tillsammans går vi igenom vilken kompetens som önskas av assistenten. Vid behov ger företaget en introduktionsutbildning.
 • Om du är anhörig och önskar att vara assistent, så går detta bra, vi har många anhöriga som arbetar som personliga assistenter för sina nära.
 • Vi kräver alltid ett utdrag från belastningsregistret av assistenter som jobbar med kunder under 18 år. (Ett utdrag från belastningsregistret får du genom polisen)
 • Assistenterna får alltid en introduktionsutbildning angående, vad det innebär att arbeta med barn och ungdomar.
 • Assistenten uppfostrar inte utan stödjer barnet till att bli självständigt och hjälper barnet att bli delaktig i alla beslut gällande assistansen.
 • Allt anpassas till ålder och hjälpbehov. Vi har alltid barnet/ungdomen i fokus.

 

Vi lägger stor vikt vid ett bra samarbete med alla berörda parter.

Intresserad av att byta
assistansbolag?

Personlig assistans för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har precis som äldre, rätt till personlig assistans. Personlig assistans är tillför att ha möjligheten till att leva ett så vanligt liv som möjligt, likt andra barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

 

En nedre åldersgräns finns inte. Vi följer barnkonventionen. Den säger att rättigheter ska gälla för alla barn och den ska skydda barnet och ta ansvar för att barnet får sina rättigheter tillgodosedda.

 

 • Barn och ungdomar som är kunder hos oss bestämmer själv vem som skall vara assistent och hur assistansen skall utformas.
 • Tillsammans går vi igenom vilken kompetens som önskas av assistenten. Vid behov ger företaget en introduktionsutbildning.
 • Om du är anhörig och önskar att vara assistent, så går detta bra, vi har många anhöriga som arbetar som personliga assistenter för sina nära.
 • Vi kräver alltid ett utdrag från belastningsregistret av assistenter som jobbar med kunder under 18 år. (Ett utdrag från belastningsregistret får du genom polisen)
 • Assistenterna får alltid en introduktionsutbildning angående, vad det innebär att arbeta med barn och ungdomar.
 • Assistenten uppfostrar inte utan stödjer barnet till att bli självständigt och hjälper barnet att bli delaktig i alla beslut gällande assistansen.
 • Allt anpassas till ålder och hjälpbehov. Vi har alltid barnet/ungdomen i fokus.

 

Vi lägger stor vikt vid ett bra samarbete med alla berörda parter.

Bli kund hos Ditt Liv